Jumat, 11 November 2011

Ciri-ciri kalimat Aktif :
  1.     Subyeknya melakukan pekerjaan
  2.     Predikatnya diawali imbuhan me- dan ber-
  3.     Objeknya dikenai pekerjaan
  4.     Menggunakan katackerja AUS
{Kata Kerja tanpa imbuhan}

Ciri-ciri kalimat Pasif :
  1. Subjeknya dikenai pekerjaan
  2. Predikatnya diawali dengan imbuhan di- dan ter-
  3. Objeknya melakukan pekerjaan

0 komentar:

Posting Komentar